Baldintza orokorrak

Baliozkotasuna

Erreserbak INDIANOA BAITA enpresak alokairu-fitxa hau jasotzen duen unean izango du balioa, alde batetik, bezeroak sinatuta, eta, bestetik adostutako aurrerakina.

Iraupena

Erreserbak alokairu-fitxa honetan adierazitako aldietarako bakarrik balio du, eta inola ere ezin da luzatu. Bezeroa alokairuko lehen eguneko 18: 00etatik aurrera iritsi ahal izango da, eta libre utzi beharko du alokairuko azken eguneko 11:00etan.

Fidantza

Sartzeko egunean, INDIANOA BAITAk, alokairua ordaintzeaz gain, fidantza bat eskatu ahal izango dio bezeroari. Fidantza horren gehieneko zenbatekoa goi-denboraldian astebeteko alokairuaren prezioaren baliokidea izan daiteke. Fidantza irteera egunean itzuliko da, egonaldian sor zitezkeen narriaduren balizko gastuetatik kenkaria eginda.

Narriadurak ordaintzea

Bezeroak egonaldian izandako haustura, desagerpen edo narriadura oro osorik ordaindu beharko du, baita horien kostuak jarritako fidantzaren zenbatekoa gainditzen badu ere.

Apartamentuaren garbitzea

INDIANOA BAITAk apartamentu garbia alokatzeko konpromisoa hartzen du, beharrezko ekipamendu guztiekin (ura, elektrizitatea, ohe-arropa zuria, eskuoihalak, garbiketa-produktuak). Era berean, bezeroak apartamentu garbia, ordenatua eta egoera onean (etxetresna elektrikoak eta lanabesak barne) itzuli beharko du irteeran.

Egiaztapena

Apartamentuaren eta eremu komunen bi egiaztapen egingo dira: bata bezeroaren sarreran eta bestea irteeran.

Portaera

Bezeroak gainerako apartamentuetako bezeroekin eta, oro har, bertze pertsonekin errespetuz eta heziz jokatzeko konpromisoa hartzen du.

Okupatzaileen kopurua

Alokatzeko fitxan adierazitako apartamentuaren edukiera gainditzen badu okupatzaileen kopuruak, INDIANOA BAITAk eskubidea izango du baimendutako ahalmena gainditzen duten okupatzaileak onartzeko edo alokairua baliogabetzeko, eta bezeroak ezin izango du inolako kalte- ordainik eskatu. Edozein kasutan, alokairua oso-osorik ordaindu beharko da.

Animaliak

Animaliak ez daude baimenduta, ez apartamentuen barnean, ezta eremu komunetan ere (barrukoak zein kanpokoak).

Baliogabetzeak

Erreserbaren baliogabetze oro bezeroak gutun ziurtatu bidez jakinarazi behar du, hartu izanaren agiriarekin..

  • Apartamentua ezin bada data berean eta prezio berean alokatzen aurrerakina ez zaio bezeroari itzuliko.
  • Apartamentua aldi berean eta prezio berean berriro alokatu ahal izan bada, aurrerakina itzuli egingo da.

Baldintza hauek errespetatzen ez badira, INDIANOA BAITAk alokairua baliogabetzeko eskubidea izango du, eta bezeroak ezin izango du inolako kalte-ordainik eskatu, ezta alokairua osorik edo zati batearen itzultzeko ere.

TOP